Пропозиції Галицької Партії будуть враховані на державному рівні

Ідеї експертів Української Галицької Партії – ефективні і потрібні на державному рівні. Цього разу йдеться про фінансову децентралізацію: пропозиції політсили, які експерти надсилали до Уряду, врахували при підготовці стратегічного для України документу.

“Візія фінансової децентралізації, яку запрезентував Президент у Верховній Раді, подібна до тієї, яку напрацювала група економічних експертів Галицької Партії. Її він нещодавно озвучив в аналітичній доповіді до Послання до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році”. Нагадаємо, це стратегічний для країни документ, який визначає головні стратегічні пріоритети розвитку країни на наступний рік”, – каже координаторка економічної експертної групи УГП Галина Васильченко.

Які кроки реалізації реформи фінансової децентралізації від експертів економічної групи УГП ми пропонуємо?

  1. Чітко визначити функції та повноваження органів влади (держава–область–район–громада), щоб розподіл між видатками і джерелами доходів були економічно обґрунтованими. Доцільно припинити тактику щорічного внесення змін формування дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів, що унеможливлює середньострокове планування показників та посилює розбалансованість місцевих бюджетів.
  2. Щоб гарантувати якість послуг в медицині і освіті, затвердити державні соціальні стандарти і нормативи в описовому та вартісному вигляді за кожним із повноважень, делегованих державою місцевому самоврядуванню.
  3. Створити стабільну податкову базу місцевих бюджетів шляхом недопущення щорічних податкових нововведень та кардинальних змін до податкового законодавства, які суттєво змінюють механізми оподаткування чи зарахування податків, у тому числі надання додаткових податкових пільг наприкінці року. Йдеться передусім про врегулювання питання повної сплати державними підприємствами орендної плати за користування комунальним майном, плати за землю та податку на нерухоме майно (не земельні ділянки).
  4. Спростити системи адміністрування податків, зробити їх більш прозорими, це дозволить забезпечити ефективний фіскальний контроль. Насамперед це передбачає надання органам місцевого самоврядування повноважень із формування та ведення муніципальних фіскальних реєстрів; урегулювання питання належного адміністрування органами ДФС місцевих податків або передачі цих повноважень до органів місцевого самоврядування; інформаційне наповнення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  5. Удосконалити системи фінансування освіти за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету України, зокрема, здійснити перегляд коефіцієнтів, які використовуються у формулі розрахунку освітньої субвенції (врахувати реальний контингент учнів та потреби у педагогічному персоналі, поділ класів на групи при вивченні окремих предметів, видатки на заміну тимчасово відсутніх працівників та ін.) і передбачити у бюджетному законодавстві можливість коригування обсягів освітньої субвенції упродовж бюджетного періоду.
  6. Підвищити дієвість механізмів стимулювання економічного розвитку регіонів через удосконалення процедури відбору проектів ДФРР через посилення інвестиційної складової проектів, забезпечення прозорості формування регіональних комісій та відбору проектів на регіональному рівні, удосконалення методики нарахування субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури в частині включення до формули розподілу коштів міського населення тих населених пунктів, що входять до ОТГ.
  7. Сучасні механізми бюджетного вирівнювання розвитку територій потребують якнайшвидшого вдосконалення через перехід від вирівнювання громад за ПДФО до вирівнювання за всіма доходами. Фінансове вирівнювання лише за показником ПДФО ставить територіальні громади в неоднакові умови розвитку. Більше того, такий підхід робить для громад другорядними питання покращення підприємницького середовища та створення робочих місць. Вважаємо, що у найближчій перспективі вирівнювання має проводитися з урахуванням всіх податкових доходів громад.

Останні відео

Ми у Facebook

Дякуємо, ваше повідомлення відправленно!

Форма замовлення!

    [recaptcha]