Нова профільна школа – і для фізиків, і для ліриків

5 ідей для якісної профільної школи від експертів освітньої групи УГП

Нова українська школа – філософія, яка ставить дитину в центр освітнього процесу. Далі має йти оновлена старша школа, яка має бути логічним продовженням філософії НУШ. Дівчатка і хлопчики, які ще бавилися у школі і вивчали теми, а не предмети, мають по-новому організований процес пізнання у старшій школі. Як не розчарувати дитину і старшій школі і дати їй всі умови для розвитку у школі, знають експерти освітньої групи УГП. Вони запропонували 5 кроків для якісної профільної школи, яка може бути цікавою.

Згідно з концепцією НУШ, до 2023 року має бути прийнятий новий стандарт профільної школи, до 2025-ого сформована мережа закладів ІІІ ступеня, а до 2027-ого – повноцінний запуск профільної школи. Власну модель побудови профільної школи запропонували освітні експерти УГП. Вони проаналізували іноземний досвід функціонування профільної школи, правові норми і готові представити 5 ефективних кроків для того, щоб втілити сучасну і творчу профільну школу, яка вчить пізнавати і думати. Тим більше, що дуже скоро треба визначитися з концепцією профільної школи, адже першачки, які вже навчаються за НУШ, ростуть.

У межах України мережу профільних шкіл мають формувати понад 3 тис. закладів ІІІ ступеня.

“Фактично всі старання з підвищення якості освіти у школах, де учні навчатимуться у 10, 11 і 12 класах, орієнтовані на тих, хто вийде на ринок праці у 2030-2035 роках. Отже, при формуванні змісту освіти профільної школи треба передбачити, які навички і компетенції будуть необхідними для вибору професії, затребуваної у майбутньому. Але тут є труднощі і ризики. Автоматичне перепрофілювання закладів професійної освіти, в яких учні навчаються за конкретною спеціальністю, у профільні ліцеї має ряд недоліків – надто раннє прийняття рішення про вибір професії (у віці 15 років), обмеженість вибору, як правило, переліком спеціальностей, які пропонує найближче училище чи коледж, нерівномірний їх розподіл в областях, неякісне викладання шкільних предметів, надто довга тривалість навчання, умовний розподіл учнів на “розумних та успішних” і “невдах”, – пояснює Ірина Бек, координаторка освітньої групи УГП.

Отож, якщо враховувати кількість учнів, то на паралелі у профільній школі має бути не менше, як 100 учнів, тобто не менше 300 учнів на школу (10, 11,12 клас). Наприклад, освітні експерти УГП підрахували, що на Львівщиніу 2016-17 навчальному році могло б працювати 4-6 таких шкіл у межах одного адміністративного району. У межах України мережу профільних шкіл мають формувати понад 3 тис. закладів ІІІ ступеня.

Каркасом для формування мережі профільних шкіл можуть стати (на прикладі Львівської області у 2017-2018-ому навчальному році):

 • гімназії і ліцеї у містах (гімназій – 19, ліцеїв – 5, і сільських – лише 1 гімназія. З них у м. Львові -13 закладів),
 • мережа опорних шкіл, враховуючи їх проектну потужність, матеріально-технічне та педагогічне забезпечення (61 школа).

Крім того, окремими закладами у мережі профільних ліцеїв можуть стати заклади, які здійснюють профільне навчання.

Експерти УГП пропонують такі профілі навчання: фізичний, математичний, біолого-хімічний, економічний, географічний, екологічний, правовий, інформаційно-технологічний тощо.

Кожен з профілів передбачає вивчення окремих предметів на одному з рівнів:

 • рівні стандарту — окремі предмети не є профільними чи базовими (наприклад, математика в художньо-естетичному профілі, історія у фізико-математичному профілі);
 • академічному рівні — окремі предмети не є профільними, але є базовими (наприклад, алгебра і геометрія у фізичному профілі);
 • профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію (наприклад, мови та літератури на філологічному профілі).

Який сценарій профільної школи найкращий? Поміркуємо з експертами! Щоб реалізувати таку профільну школу, треба зробити 5 кроків:

Крок 1. Сучасне покоління обирає поступ кожного!

Школа має давати творчий і особистісний розвиток

У школі кожен може рости, пізнавати і знати більше, ніж учора. Рівна і відкрита для всіх, скерована на якісний поступ кожного – саме така школа є запорукою сучасного і ефективного навчання.

Більше не треба репетиторів і курсів підготовки! Профільна школа має задовільняти пошук і потребу пізнавати світ, але робити це відповідно до природних здібностей дитини і її усвідомленого вибору. Дитина хоче бути лікарем? Не проблема! Просто вибирає собі природничий профіль і решту шкільного життя поглиблено студіює хімію-біологію, але має менше математики і літератури. На льоту вчить нові англійські слова? То їй пора у мовний профіль! Там у неї буде англійська щодня і мінімум математики і хімії.

Метою навчання у профільній школі має стати:

 • підготовка дитини до життя у суспільстві;
 • формування відповідального громадянина і корисного члена суспільства;
 • допомога в обранні базової професії, яка найкраще розкриватиме творчий потенціал особистості;
 • напрацювання навичок критичного мислення і раціональної поведінки.

Крок 2. Залишайся SMART!

Менше часу на домашку, оптимізована кількість уроків, баланс уроків у класі самостійного навчання і в супроводі тютюрів.

Навчання у форматі SMART – це відповідь на виклики часу, спосіб адаптувати сучасне життя з його вимогами до бази, яку повинна давати людині школа.

“Спрямування у профільній школі (академічне чи професійне) мають обирати учні, самостійно формуючи відповідний індивідуальний навчальний план в межах одного закладу”, – пояснює Ірина Бек.

Тобто згідно з українським освітнім законодавством, рішення про розподіл годин для обраного профілю навчання приймає школа, враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу тощо. МИ свідомі того, що вивчити все у школі малоймовірно, а тому навантаження у школі і вдома розподіляємо так, щоб це не шкодило здоров’ю.

Крок 3. Профільна школа – це окрема школа!

Профільна школа отримає більше академічної і професійної свободи через організаційну відокремленість

Щоб профільна школа була ефективною, їй треба давати більше автономії. Освітні експерти УГП пропонують відокремити профільну школу.

“Для уникнення цих недоліків навчання у профільних ліцеях, які мають стати окремими юридичними особами, найкраще здійснювати у відокремлених приміщеннях”, – пояснює Ірина Бек.

Алгоритм впровадження профільної школи:

 1. Розробка нових державних стандартів і навчальних планів гарантованої державою освіти (інваріантної частини) + частини профілю.
 2. Реорганізація мережі шкіл (виведення профільних шкіл в окремі будівлі та створення окремої юридичної особи).
 3. Створення механізму міжбюджетних трансфертів між новоствореними ОТГ.
 4. Зміна стандарту поточного та заключного оцінювання: оцінювання умінь/знань та загального поступу у навчанні, а також розробка нового (ступеневого) стандарту ЗНО.

Крок 4. Рухайся у вибраному напрямку!

Вчити не все підряд, а за заздалегідь вибраною траєкторією

Правильно розподілений часу на обов’язкове та індивідуальне навчання стане запорукою успіху в умовах мультизадачності.

“Професії майбутнього, як правило, формуватимуться на перетині предметів та спеціальностей, які сьогодні можуть здатись непоєднуваними. Тому одним з важливих напрямів розвитку профільної школи є забезпечення максимально можливої індивідуальної траєкторії навчання”, – пояснює Ірина Бек.

Приклад індивідуальної освітньої траєкторії учня (максимальне навантаження 33 год/тиждень) за академічним профілем навчання:

обов’язковий навчальний напрям 50 % (16,5 год/тиждень) для вивчення предметів академічного циклу для отримання атестату;

індивідуальний навчальний напрям:

 • 30% (9,9 год/тиждень) для вивчення індивідуально обраних предметів із обов’язкового навчального напряму для досягнення освітніх результатів на рівні вищому за базовий для вступу до вишів ЗНО;
 • 20% варіативна обов’язкова складова (6,6 год/тиждень) – обов’язкове вивчення варіативного циклу (мистецтво, технології, музика, бізнес тощо), спрямоване на розвиток комунікативних, соціальних навичок, емоційного інтелекту – soft skills.

Приклад індивідуальної освітньої траєкторії учня (максимальне навантаження 33 год/тиждень) за професійним профілем навчання:

обов’язковий навчальний напрям 50% (16,5 год/тиждень) для вивчення предметів з філологічного, математичного, соціального, природничого та технічного напрямів;

індивідуальний навчальний напрям:

 • 30% (9,9 год/тиждень) учні відвідують центри професійної освіти та компетенцій, спеціаліальні майстерні (воркшопи) у профільній школі, щоб визначитися із фахом;
 • 20% варіативна обов’язкова складова (6,6 год/тиждень) – обов’язкове вивчення мистецтва, технологій, музики, бізнесу тощо, розвиток комунікативних і соціальних навичок, soft skills.

Приклад індивідуальної освітньої траєкторії учня (максимальне навантаження 33 год/тиждень) за професійним профілем навчання, який не бажає відвідувати центри професійної освіти і компетенцій:

обов’язковий навчальний напрям – 50% (16,5 год/тиждень) для філологічного, математичного, соціального, природничого і технічного напрямів;

індивідуальний навчальний напрям:

 • 20% варіативна обов’язкова складова (6,6 год/тиждень) – обов’язкові мистецтво, технології, музика, бізнес тощо, розвитку комунікативних і соціальних навичок, soft skills тощо.
 • 30% (9,9 год/тиждень) – час навчання може бути замінений курсами для розвитку м’яких навичок з обов’язкової складової.

Крок 5. Рости!

Не просто гарні оцінки, а прогрес у кожному семестрі

“У мене вісімка з контрольної, а у Віки взагалі п’ятірка!” Впізнаєте? Але так більше не буде! Ми перестанемо порівнювати дітей в одному класі, а дамо їм шанс порівняти себе самих у різних семестрах.

Експерти пропонують інноваційний формат оцінювання: оцінюється не лише статичний зріз знань, а динаміка навчального поступу (яка є індивідуальна для кожного) та здобуті вміння; ЗНО – перехід від кількісних показників до якісних, що дозволяє констатувати не міру здатності учня до відтворення певного об’єму інформації за час навчання у школі, а його здатність критично мислити, узагальнювати та робити на основі вивченого предмету (на базовому чи вищому рівні) логічні висновки (аналог GRE).

Останні відео

Ми у Facebook

Дякуємо, ваше повідомлення відправленно!

Форма замовлення!

  [recaptcha]