Моніторинг змін до законодавства, що стосуються перевірок бізнесу

В УКРАЇНІ СТВОРЯТЬ ЄДИНУ ІНТЕГРОВАНУ БАЗУ ПЕРЕВІРОК БІЗНЕСУ

8 червня 2017 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 387 від 24.05.2017 року “Про Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей”.

Система забезпечує доступ суб’єктів господарювання та органів державної влади, органів місцевого самоврядування до інформації про заходи контролю з використанням Інтернету. Відтепер контролюючі органи будуть зобов’язані не пізніше 15 жовтня внести відомості щодо запланованих заходів держнагляду (контролю), а 17 жовтня система автоматично оприлюднюватиме проект плану таких комплексних заходів.

Орган, який видав Постанову: Кабінет Міністрів України.

Її повний текст можна переглянути за посиланням: http://consultant.parus.ua/?doc=0AN2PA5D30


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДИВ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)

1 січня 2017 року набув чинності Закон України № 1726-VIII від 03.11.2016 р. “Про внесення змін до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. Зокрема, він визначає, що внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) різних органів держконтролю є підставою для проведення щодо такого суб’єкта господарювання комплексного планового заходу державного нагляду, тобто одночасно всіма перевіряючими. Порядок здійснення таких комплексних заходів затвердив Кабінет Міністрів України шляхом прийняття Постанови № 350 від 24.05.2017 р. “Про затвердження Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)”.

Порядком передбачено, що:

 • план комплексних заходів держконтролю затверджується наказом Державної регуляторної служби України (ДРС) та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті не пізніше 15 листопада року, що передує плановому;
 • термін здійснення комплексного заходу не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва – 5 робочих днів;
 • до початку здійснення комплексних заходів посадові особи кожного органу держконтролю зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання (фізособі – підприємцю) посвідчення (направлення) і службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), та копію першого надати суб’єкту господарювання;
 • результат комплексного заходу оформляється актом у двох примірниках. Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує його із зауваженнями, які є невід’ємною частиною документа. Якщо цього робити він теж не бажає, то посадова особа держконтролю вносить до такого акта відповідний запис. Один із примірників акта вручається керівнику суб’єкта господарювання (фізособі – підприємцю) або направляється поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення, якщо перевірений суб’єкт відмовляється брати примірник акта.

Від проведення комплексного планового заходу держконтролю можна відмовитися шляхом письмового звернення до ДРС. Проте у такому разі перевірки суб’єкта господарювання проводитимуться відповідно до річних планів кожного з органів державного нагляду.

Орган, який видав: Кабінет Міністрів України.

Посилання на повний текст: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/350-2017-%D0%BF


ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА БУДЕ КОНТРОЛЮВАТИ ДОТРИМАННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ОРГАНАМИ ДЕРЖНАГЛЯДУ

30 травня 2017 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 361 від 24.05.2017 р. “Деякі питання проведення перевірок органів державного нагляду (контролю)”, якою Кабмін надав право Державній регуляторній службі проводити перевірки за дотриманням органами державного нагляду (контролю) вимог Закону “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” № 877-V від 05.04.2007 р. (надалі – Закон).

Такі перевірки можуть бути плановими або позаплановими. Зокрема, планові перевірки проводяться відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються наказом ДРС не пізніше 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. При цьому перевірка одного і того самого органу проводиться не частіше ніж один раз на рік.

Підставами для позапланової перевірки слугуватимуть:

 • письмове повідомлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування за рішенням суду про порушення контролюючим органом вимог Закону;
 • звернення суб’єкта господарювання з приводу порушення контролюючим органом вимог Закону щодо проведення стосовно такого суб’єкта заходів державного нагляду (контролю);
 • виявлення посадовими особами ДРС фактів невнесення або внесення недостовірних відомостей, внесення відомостей не в повному обсязі щодо заходів державного нагляду (контролю) до інтегрованої автоматизованої системи під час аналізу інформації, внесеної контролюючими органами до цієї системи;
 • перевірка виконання контролюючим органом подання щодо усунення порушень вимог Закону;
 • доручення Прем’єр-міністра.

Окрім того, Уряд також визначив процедуру внесення подань ДРС щодо усунення органом державного нагляду (контролю) порушень вимог Закону. Внесення подань здійснюється на підставі актів, складених за результатами проведення перевірок, у ході яких ДРС виявлено порушення вимог Закону.

Орган що видав: Кабінет Міністрів України

Посилання на повний текст: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/361-2017-%D0%BF

Моніторинг підготувала юрист економічної групи УГП Катерина Сойка

Останні відео

Ми у Facebook

Дякуємо, ваше повідомлення відправленно!

Форма замовлення!

  [recaptcha]