Візія

Основними економічними цінностями УГП є:

1. Відкрита конкуренція.

2. Вільне підприємництво.

3. Соціально відповідальна економічна поведінка українців, влади і бізнесу.

Базовим пріоритетом партії в економічній сфері є розвиток підприємництва, ґрунтований на демонополізації ринків і утвердженні здорової конкуренції, злам традицій соціального утриманства, підкріплений зростанням економічної свободи і відповідальності.

Відкрита конкуренція

Відсутність будь-яких обмежень конкуренції з боку держави або окремих олігархічних груп, унеможливлення монополізації окремих ринків або закриття конкуренції на них за допомогою узгоджених антиконкурентних дій (картельних змов). Сфера діяльності природних монополій має бути обмежена до мінімуму.

Вільне підприємництво

Держава може стимулювати або обмежувати розвиток окремих сфер підприємництва відповідно до обраних суспільством пріоритетів.

«Зелене світло» легальній підприємницькій діяльності, включаючи максимальне спрощення процедур реєстрації і закриття бізнесу, надання відкритого доступу до ринкової інформації, надійний захист права приватної власності, усунення бюрократичних обме­жень і перепон, унеможливлення свавілля з боку контролюючих органів. Держава може стимулювати або обмежувати розвиток окремих сфер підприємництва відповідно до обраних суспільством пріоритетів.

Соціально відповідальна економічна поведінка

Економічні рішення повинні прийматися з урахуванням інтересів усього суспільства загалом та його найбільш вразливих соціальних груп. Усі члени суспільства повинні бути відповідаль­ними за наслідки власних дій чи бездіяльність. Держава повинна надавати підтримку лише найбільш вразливим катего­ріям громадян.

Базові економічні принципи УГП

1. Принцип відкритої конкуренції.

2. Принцип субсидіарності

3. Принцип фінансової стабільності

4. Принцип непорушності права приватної власності

5. Принцип особистої відповідальності

6. Принцип нульової толерантності корупції

7. Принцип транспарентності (прозорості).

Ключові економічні проблеми сучасної України,

на вирішення яких спрямовано економічну ідеологію УГП

1. Монополізація більшості ринків, яка спричиняє відсутність інновацій та низьку ефективність економіки.

2. Політичний популізм і переобтяження державного бюджету соціальними виплатами.

3. Недовіра значної частини населення та підприємців до національної грошової одиниці.

4. Високий рівень тіньової економіки і корупції.

5. Фінансова неспроможність переважної більшості місцевих територіальних громад.

Першочергові економічні пріоритети

  1. Забезпечення високого рівня економічної свободи шляхом демонополізації ринків і створення сприятливих умов для розвитку відкритої конкуренції (відмова від прямих субсидій, заочне декларування і сучасні інструменти регулювання ринків).
  2. Зменшення адміністративного і бюрократичного тиску на бізнес, позбавлення держави значної частини регулюючих функцій, скорочення державного апарату (стимулювання е-урядування).
  3. Розвиток місцевого самоврядування і підвищення рівня економічної спроможності громад (ринок земель і місцеве управління).
  4. Підвищення рівня суспільної активності і особистої відповідальності, впровадження сучасних форм стимулювання підприєм­ництва і механізмів його інноваційного розвитку (умови для легального підприємництва, молодіжне і соціальне підприємництво).
  5. Відновлення довіри до фінансової системи, відмова від бюджетного популізму, валютних маніпуляцій і боргової залежності (реальна незалежність Нацбанку від уряду і стабільність гривні).
  6. Злам традицій соціального утриманства і запровадження ефективного механізму соціальної допомоги вразливим верствам (монетизація пільг, відміна пенсій для депутатів і недержавне пенсійне страхування).

Дякуємо, ваше повідомлення відправленно!

Форма замовлення!

    [recaptcha]