Візія

1. Демократичність влади

Принципи функціонування

 • Завершення реформи децентралізації влади.
 • Інтенсифікація процесу добровільного утворення ОТГ.
 • Популяризація ідеї утворення ОТГ серед українців.
 • Вдосконалення законодавчого регулювання статусу ОТГ.
 • Проведення демократичних виборів до органів управління ОТГ.
 • Реальне збільшення обсягів фінансування місцевих громад.
 • Стратегічне планування діяльності ОТГ із залученням бізнесу.
 • Ефективна взаємодія органів влади і органів самоврядування.
 • Контроль як умова попередження зловживань від управління ОТГ.
 • Раціональне використання майна громади, в першу чергу – землі.
 • Максимальне наближення адміністративних послуг до громадян.

Поділ державної влади, ефективна системи стримувань і противаг:

 • Інтенсифікація процесу реформування вищих органів влади.
 • Чітке розмежування сфер компетенції між гілками влади.
 • Завершення оформлення парламентсько-президентської республіки.
 • Заснування Конституційної Асамблеї як дорадчого органу.

Незалежність судової влади

Оновлення суддівського корпусу.
Проведення відкритих конкурсів на посади суддів на основі демократизму.
Забезпечення ефективної роботи контролюючих суддівських органів.
Забезпечення громадського контролю за діяльністю судів.

Періодичне оновлення владних структур

 • Вдосконалення і кодифікація виборчого законодавства.
 • Реформування і демократизація виборчої системи.
 • Підвищення електоральної свідомості і культури громадян.
 • Подолання абсентеїзму і активізація електоральної участі громадян.
 • Підвищення гласності виборів, запровадження е-голосування.

Публічність влади, свобода слова і незалежні ЗМІ

 • Підвищення рівня відкритості влади.
 • Залучення громадян до публічних обговорень законопроектів.
 • Забезпечення прозорості фінансування політики, діяльності партій.
 • Формування інформаційного паспорта підприємств, установ, наглядові ради.
 • Запровадження е-урядування, уніфікація електронного документообігу.
 • Доступність держреєстрів, знеособлення контактів між заявником і службовцем.
 • Розвиток незалежних ЗМІ, паритетний доступ до суспільного мовлення.

2. Ефективність влади

Підзвітність та відповідальність влади, громадський контроль за діями

 • Підвищення рівня правової свідомості та культури влади.
 • Громадська експертиза діяльності посадових осіб.
 • Притягнення влади до відповідальності за правопорушення.
 • Подолання корупції, моральність, професіоналізм і незаангажованість влади.
 • Розвиток антикорупційної інфраструктури, посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини.
 • Розбудова незалежних спеціалізованих інституцій, які здійснюють контроль за функціонуванням владних структур

Ефективність влади

 • Забезпечення прозорого конкурсного відбору влади.
 • Забезпечення пріоритетності професійності кандидатів в органи місцевої влади.
 • Деполітизація державної служби.

Ефективне функціонування влади

 • Періодичні навчання та підвищення кваліфікації держслужбовців.
 • Підвищення престижності держслужби через збільшення зарплати службовців.
 • Вдосконалення та імплементація законодавства про держслужбу.
 • Внутрішній контроль і відповідальність службовців за неефективні рішення.
 • Дебюрократизація та оптимізація повноважень органів влади.
 • Моніторинг та об’єктивна оцінка роботи держслужбовців і депутатів.
 • Забезпечення ефективного планування політичної діяльності.

3. Патріотичність влади

Ефективний механізм формування патріотичної влади

 • Врахування під час прийому на держслужбу світогляду і минулого кандидатів.
 • Підтвердження кандидатом на дерслужбу володіння українською, підвищення відповідальності за достовірність результатів перевірки.

Патріотизм та поваги влади до української історії, традицій, мови та культури

 • Розробка загальнодержавної стратегії популяризації українських цінностей, традицій, мови та культури, популяризація їх у владі.
 • Відповідальність держслужбовців за неповагу до українського.

4. Суверенність влади

Забезпечення територіальної цілісності України

 • Законодавче закріплення окупації Росією Криму і частини Донбасу.
 • Розробка, реалізація стратегії і пропагування повернення окупованих територій
 • Консолідація міжнародної спільноти на підтримку України.
 • Поширення достовірної інформації про події на сході України у світі.
 • Реалізація демократичних перетворень, покращення економічної ситуації

Незалежність влади, відсутність втручання у внутрішні справи України з боку інших країн світу

 • Формування позитивного іміджу України на міжнародній арені.
 • Формування сприятливого інвестиційного клімату.
 • Налагодження відносин з демократичними країнами Європи та світу.
 • Послідовна реалізація європейського вектора і вступ України до ЄС.

Забезпечення національної безпеки, захист суспільства від загроз

 • Розробка і реалізація комплексної доктрини національної безпеки.
 • Відкритість і професійність кадрової політики у силових структурах.
 • Підвищення престижу в довіри до армії і правоохоронних органів.
 • Належний соціальний захист і гарантії для учасників АТО.
 • Модернізація і розвиток армії відповідно до стандартів НАТО.
 • Зусилля для отримання зброї від міжнародних партнерів.
 • Співпраця та подальший вступ України в НАТО.
 • Поширення демократичних цінностей у середовищі силових структур.

Дякуємо, ваше повідомлення відправленно!

Форма замовлення!

  [recaptcha]