Візія

Освіта, яка виконує свою основну функцію – виховує суспільство свідомих, відповідальних, творчих та критично мислячих особистостей, які є активними агентами змін і будівничими громадянського суспільства.

Наша візія:

Ми формуємо розумне суспільство, де:

 • освіченість людини цінується вище, ніж матеріальні статки;
 • цінності вартують більше, ніж гроші;
 • взаємодія відбувається на основі партнерства, взаємоповаги та соціальної відповідальності;
 • педагоги є лідерами позитивних змін, які постійно вдосконалюються і заохочують інших до особистісного розвитку впродовж життя;
 • учні і студенти незалежно від соціального походження прагнуть якісних знань, а не лише високих оцінок і дипломів;
 • держава встановлює високі стандарти підготовки і забезпечує рівний доступ до якісної освіти;
 • прийняття управлінських рішень на основі ґрунтовного аналізу фактів висококваліфікованими експертами.

Принципи та пріоритети

 • Актуальність та інноваційність змісту, методів і форм навчання
  • відповідність системи освіти сучасним потребам суспільства і тенденціям розвитку;
  • компетентнісний підхід – набуття навичок і розвиток здібностей, практичне застосування отриманих знань (випускники шкіл знають основи психології, фізіології, взаємодії в сім’ї і суспільстві, побутової економіки і здорового способу життя);
  • виховуємо здатність думати, а не лише запам’ятовувати;
  • підвищення якості державних стандартів;
  • формування національної ідеї в освітньому середовищі;
  • творчий підхід до навчання, розвиток критичного мислення;
  • використання різних освітніх методик (blended learning, творчість, тренінги, лекції, відео, практика, вивчення досвіду);
  • поєднання різних форм освіти (денна, очна, заочна, онлайн, неформальна, модульна і т.д).
 • Прозорість та ефективність прийняття рішень і фінансування –
  • прозорість освітніх процесів на всіх рівнях;
  • прозоре та справедливе фінансування на конкурсних засадах;
  • прозорість та відкритість системи управління освітою;
  • прозорість змісту та системи оцінювання освіти;
  • впровадження е-врядування;
  • громадські обговорення управлінських рішень на всіх рівнях;
  • публічність інформації про ресурси на сайтах установ.
 • Рівність доступу до якісної освіти і відсутність дискримінації
  • однакова якість освіти в місті і селі;
  • інклюзивна освіта;
  • освіта нацменшин, яка навчає базових цінностей українського суспільства.
 • Інтегрованість у міжнародний освітній простір –
  • баланс між національною самоідентичністю і мультикультурністю;
  • участь у міжнародних програмах, конкурсах;
  • мобільність;
  • вивчення іноземних мов;
  • участь у міжнародних моніторингових дослідженнях;
  • відповідність програм міжнародним стандартам.
 • Свобода вибору –
  • розвиток конкурентного середовища на ринкових засадах;
  • відкритість доступу до освітніх і наукових можливостей;
  • автономія в управлінні, фінансуванні, наповненні змісту;
  • розростання ринку освітніх послуг;
  • децентралізація управлінських рішень.
 • Цінність освіти –
  • доброчесність як запорука якості освіти;
  • зміна ставлення держави і суспільства до освіти;
  • фінансове і нефінансове середовище для мотивації;
  • система освіти виховує прагнення навчатись упродовж життя;
  • формування вміння навчатись;
  • створення можливостей навчання упродовж життя.
 • Партнерство –
  • співпраця освіти з громадськістю, владою, бізнесом та медіа;
  • мережування освітніх інституцій для вільного обміну інформацією про напрацювання і досягнення;
  • поширення інформації і комунікації в освітньому просторі;
  • внутрішня співпраця;
  • міжнародна співпраця;
  • зміна парадигми стосунків учень/студент/вчитель/батьки до рівня “рівноцінні партнери”.
 • Людиноцентризм –
  • виховання суспільних лідерів;
  • підвищення рівня відповідальності за дії і рішення;
  • всебічний і цілісний розвиток особистості лідерів;
  • розкриття і розвиток особистого потенціалу;
  • віра у себе для тих, що не надаються бути лідерами;
  • фізичне здоров’я і всебічний гармонійний розвиток.

Дякуємо, ваше повідомлення відправленно!

Форма замовлення!

  [recaptcha]