Судова реформа

Без відновлення судової системи неможливе оновлення системи влади.

На сьогодні справедливий суд в Україні є нездійсненною мрією для абсолютної більшості громадян.

Натомість ми маємо судове свавілля під час розгляду справ і вине­сення рішень, породжене недосконалістю законодавства та безкар­ністю суддів, кругову поруку чиновників судової та правоохоронної систем, використання судів у політичних цілях.

Ми вимагаємо встановлення прозорих і чесних механізмів функціонування судової системи:

– виключення будь-якої участі Президента України та Верховної Ради України у процесі призначення суддів на посади, їх переведенні чи звільненні з посад;

– призначення на посаду судді Вищою радою юстиції виключно за поданням місцевих органів суддівського самоврядування (ради суддів) з метою усунення залежності суддів від інших гілок влади;

– вирішення питань внутрішньої діяльності судів через cуддівське самоврядування (спеціалізації суддів, порядок розподілу судових справ між суддями, утворення колегій, інше);

– конкурс для будь-якої суддівської посади без винятку, зокрема при переведенні з одного суду до іншого;

– скасування посад голів судів, як найвразливішої ланки в корупційних схемах судової системи, з передачею їх повноважень судовій адміністрації та органам суддівського самоврядування;

– відсторонення від роботи та переатестація судді у випадку скасування вищими інстанціями визначеної частини прийнятих ним рішень за певний період, як незаконних, або одноразового явно некваліфікованого вирішення справи;

– законодавче зменшення можливості вибору між м’яким і жорстким заходами покарання, що відкриває можливості для хабарів і здирництва при ухваленні судом рішення на свій розсуд;

– посилення ролі прецеденту в судовій системі для унеможливлення прийняття різних рішень в аналогічних справах, уніфікація судової практики;

– заборона на комунікацію зі стороною справи без участі другої сторони, третіх осіб з суддею щодо конкретної справи з обов’язком для судді повідомляти в правоохоронні органи про факт такої комунікації чи стороннє втручання у здійснення правосуддя;

– запровадження інституту виборних мирових суддів, що дозволить розвантажити місцеві суди та зробити правосуддя більш суспільно кон­трольованим;

– обмеження суддівської недоторканості виключно щодо дій, пов’язаних з їх суддівськими функціями;

– поступовий перегляд всієї нормативно-правової бази України з метою приведення її до простої, недвозначної, лаконічної і зрозумілої форми.

Ми вважаємо, що зміна тотально корумпованої і нелюдської судової системи неможлива без радикального кадрового очищення:

– повна зміна всього складу Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, як органів, що повністю дискредитували себе втручанням в діяльність судів, тиском на суддів;

– повне і безумовне звільнення голів та заступників голів усіх судів;

– радикальне оновлення суддівського корпусу шляхом звільнення на протязі найближчого часу не менше 2/3 складу судів за результатами повторної перевірки скарг на дії суддів, перевірки відповідності доходів судді його майновому стану, результатів перевірки за допомогою поліграфа (детектора брехні).

Існуюча судова система не підлягає вдосконаленню чи частковому реформуванню. Повернути довіру громадян можливо тільки шляхом її повного перезавантаження.

Дякуємо, ваше повідомлення відправленно!

Форма замовлення!

    [recaptcha]