ІДЕОЛОГІЧНА ОСНОВА УГП

Затверджено Політрадою УГП 06.07.2018

Послідовність пріоритетів:

БОГ - ЛЮДИНА - УКРАЇНА
БОГ

Під поняттям БОГ ми розуміємо Божі Заповіді та створену на їхній основі етику, важливою складовою якої є повага особистості іншого та інакшого. Наша політика ґрунтується на християнському розумінні людини, на реалізації даних їй Богом талантів.

ЛЮДИНА

Під поняттям ЛЮДИНА ми розуміємо людську гідність, права і свободи. І нерозривно пов’язану з ними відповідальність. Людина – творіння Бога, а не остаточне мірило всіх речей. Бог наділив людину талантами, дав їй вільну волю і відповідальність за вчинки. Тому людські уявлення чи прагнення не повинні суперечити нормам християнської етики. Поза цим гідність, права і свободи Людини є визначальними.

УКРАЇНА

УКРАЇНА – Батьківщина українців, наша спільна цінність, єдина на всьому світі земля, де наші, українців, національні інтереси можуть і мають бути забезпечені. Тому для нас інтереси України та українців є визначальними – де це не суперечить Божим Заповідям, а також гідності, правам і свободі Людини.

Базові принципи ідеології:

БОГ - ЛЮДИНА - УКРАЇНА
1. ХРИСТИЯНСЬКА ДЕМОКРАТІЯ

В центрі функціонування християнської демократії лежить спільнота. Об’єднання людей творить спільноту. Об’єднання спільнот творить суспільство. Таке суспільство не є атомізованим, де основою є особисті бажання і відсутня підтримка людей. І таке суспільство охороняє особу від надмірного диктату держави. Гармонійне врахування інтересів спільноти і кожного у цій спільноті є головним завданням демократії. Спільноти усвідомлюють спільне благо, досягнути якого можна лише спільними зусиллями. Лише об’єднані спільноти спроможні забезпечувати сталий розвиток, при якому:

  • враховуються інтереси теперішніх і майбутніх поколінь;
  • ресурси (природні, фінансові та ін.) примножуються, а не виснажуються;
  • після кризи країна повертається знову на траєкторію зростання.

Мірилом і орієнтиром політичної діяльності є сформовані християнством ціннісні основи вільної демократії: свобода, солідарність, субсидіарність і справедливість.

2. УКРАЇНОЦЕНТРИЗМ

Зробимо Україну великою: сучасний український націоналізм, спрямований на розвиток української нації, а не на дискримінацію інших. Україна – єдина у світі земля для повноцінного розвитку української нації зі всіма її атрибутами: ідентичність, мова, культура і традиції тут мають плекатися першочергово, бути домінуючими, привілейованими і захищеними. Тому державною мовою є тільки українська. Всі державні та муніципальні службовці, працівники сфери обслуговування повинні володіти і на робочому місці використовувати українську мову. Населення України об’єднується ідеєю успішної держави. Різноманітність українства, культур і традиції мешканців України інших етносів в межах єдиної держави забезпечує нашу конкурентну перевагу та є основою для поступу. Україна захищає права і надає всі умови для розвитку своїх корінних народів в рамках побудови єдиної української держави з єдиною державною мовою. Наша візія України – успішна держава, українська за сутністю, а значить із традиційними здоровими європейськими цінностями. Українство є ментальною стіною, яка захищає нас від агресії Росії. ГАЛИЧИНА – невід’ємна частина України, яка в силу історичних обставин має тривалий європейський політичний досвід, традиції творення різних національних позадержавних інституцій (громадських, освітніх, кооперативних та інших організацій). Наше завдання – осучаснити цей досвід і поділитися ним зі всією Україною. Галичина – гарантія європейської перспективи України. Наше завдання – привести в політику і владу молодих активних, компетентних і відповідальних громадян. Галичина здатна перебороти тотальну зневіру і пасивність людей, протидіяти відчуттям безвиході. Українські галицькі цінності в їхній модерній інтерпретації поширюємо на всю Україну, як дієвий захист від “русского міра”. Наше завдання — українізувати Україну.

3. ВСТУП ДО НАТО і ЄС

Першочерговою метою є вступ у НАТО як повноправного учасника колективної системи безпеки і оборони цивілізованого світу. Стандарти НАТО повинні запроваджуватися не тільки у військовій, але й у цивільній сферах України системно та прискорено: верховенство Права, система відкритого доступу, антимонопольна вільна конкуренція, концепція сталого розвитку та ін. Разом із тим, ми мусимо розвивати власну професійну армію, гарантією нашого вступу в НАТО має стати взаємна вигода двох сторін. Так само, Україна повинна вступити до ЄС, як повноправний член, в якому досягнуто відповідний рівень життя та економічного розвитку. Пріоритетним є шлях до ЄС, а не форсування самого вступу за будь-яку ціну. Вступ України до ЄС повинен внести туди свіжий нурт пріоритету традиційних цінностей, відповідальність, солідарність та енергію.

Дякуємо, ваше повідомлення відправленно!

Форма замовлення!

    [recaptcha]